top of page

The images here represent the proposals, wishes, dreams, and reflections of each one of the 200+ participants in A Monument of the City to Build, collected between 2021 and 2024.

 

These participants include mostly children, but also adults, from a variety

of neighbourhoods in Gothenburg and Botkyrka. In each workshop, we offered the participants a set of random photographs of public spaces in the surrounding neighbourhood and beyond, taken from Google Street View. Each participant would choose a photograph to intervene upon.

We also asked the participants to each write a short explanatory note to accompany their drawing. For those who chose to do so, you can read their notes here, in both English and Swedish. Some texts have been edited for clarity.

Bilderna här visar förslag, önskningar, drömmar och reflektioner från var och en av de över 200 deltagarna i [Ett monument för staden som återstår att byggas], insamlat mellan 2021 och 2024.

 

Bland deltagarna finns främst barn, men även vuxna, från en rad olika stadsdelar i Göteborg och Botkyrka. I varje workshop erbjöd vi deltagarna en uppsättning slumpmässiga fotografier av offentliga platser i och utanför det omgivande grannskapet, tagna från Google Street View. Varje deltagare skulle välja ett fotografi att bearbeta.

 

Vi bad också deltagarna att skriva en kort förklaring till sin teckning. Du kan läsa texterna från de som valde att göra det här, på både engelska och svenska. Vissa texter har redigerats för tydlighetens skull.

The contributions have been gathered in collaboration with:

Blå Stället Konsthall, Hammarkullens skolan, Dômen konstskola, Göteborgs Botaniska Trädgård, Allas Ateljé, Konstepidemin, University of Gothenburg/HDK-Valand (lärarutbildning department), Skolförvaltningen, Skolan Mitt i byn Nordost, Sandeklevsskolan, Bergsjöskolan, Rannebergsskolan, Frölunda på Linden/positivparken, and Svartedalsskolan.

Bidragen har samlats in i samarbete med:

Blå Stället Konsthall, Hammarkullens skola, Dômen konstskola, Göteborgs Botaniska Trädgård, Allas Ateljé, Konstepidemin, University of Gothenburg/HDK-Valand (lärarutbildning department), Skolförvaltningen, Skolan Mitt i byn Nordost, Sandeklevsskolan, Bergsjöskolan, Rannebergsskolan, Frölunda på Linden/positivparken och Svartedalsskolan.

bottom of page